Pustaki stropowe teriva wykonane są z betonu lekkiego (keramzytobeton) wg PN-EN 206-1. Keramzyt – to nowoczesne, lekkie i zdrowe kruszywo budowlane, otrzymywane przez wypalanie łatwopęczniejących glin w piecach obrotowych. Posiada wysoką izolacyjność cieplną, odporność na czynniki chemiczne i atmosferyczne.
Jest materiałem bezwonnym, pozbawionym związków palnych, nie wykazuje zdolności do barwienia
i odbarwiania, nie utlenia się. Obecnie nasz zakład produkuje tylko pustaki stropowe trzykomorowe.

Pustak stropowy Teriva 4.0/1 czterokomorowy

Pustak stropowy Teriva 4.0/1 trzykomorowy

Pustak stropowy Teriva 6.0 I 8.0

Pustaki stropowe pakowane są na paletach transportowych w ilościach na 1 palecie:

  • Teriva 4.0/1 – 50 szt.
  • Teriva 6.0 i 8.0- 60 szt.