Belki stropowe wykonane są z betonu zwykłego klasy C25/30 wg PN-EN 206-1. Stal stosowana na pręty podłużne (St3S-b-500 lub St3SY-b-500) i krzyżulce (klasa A-0 lub A-I). Pas górny belki jest wykonany z jednego pręta o średnicy Φ 8 mm a dolny z dwóch prętów, których średnica zmienia się w zależności od długości kratownicy od Φ 6 do Φ 12 mm. W stopce belki mogą znajdować się dodatkowe pręty żebrowane.

Średnice prętów żebrowanych, jak i prętów dodatkowych pasa dolnego kratownicy określone są w „Dokumentacji techniczno-roboczej elementów stropowych TERIVA. Dolny pas kratownicy jest zatopiony w stopce betonowej o przekroju 40 x 120 mm wykonanej z betonu C25/30. Maksymalny ciężar 1 metra bieżącego belki to od 12 do 14 kg.