S­tropy TERIVA 4.0/1 są przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielo-rodzinnego przy rozpiętościach modularnych stropu od 2,4 m do 7,2 m, w których obciążenie równomiernie rozłożone lub zastępcze równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji stropu nie­ przekracza 4,0 kN/m­2.

Stropy TERIVA 6.0 są przeznaczone dla budownictwa ogólnego przy rozpiętościach modularnych stropu od 2,4 m do 7,8 m, w których obciążenie równomiernie rozłożone lub zastępcze równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji stropu nie­ przekracza 6,0 kN/m2.

Stropy TERIVA 8.0 są przeznaczone dla budownictwa ogólnego przy rozpiętościach modularnych stropu od 2,4 m do 7,2 m, w których obciążenie równomiernie rozłożone lub zastępcze równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji stropu nie­ przekracza 8,0 kN/m2.

Rodzaj stropuObciążenie charaktery-styczne ponad ciężar własny konstrukcji stropu (kN/m2)Rozpiętość (m) Wysokość konstrukcyjna (cm)Rozstaw belek (cm)Zużycie pustaków (szt./m2)Zużycie belek (m/m2)
TERIVA 4.0/14,02,4 – 7,224606,71,67
TERIVA 6.06,02,4 – 7,8
34
459,22,22
TERIVA 8.08,02,4 – 7,234459,22,22

Produkowane przez naszą firmę stropy teriva posiadają certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1487-CPR-39/ZKP/11 i 1487-CPR-38/ZKP/13 wydane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie