Stale podnosząc jakość produkcji i dbając o zadowolenie klientów nasza firma wdrożyła w 2008 roku Zakładową Kontrolę produkcji i w dniu 10 lipca 2008 uzyskała certyfikat nr 66/ZKP/08 na belki stropowe typu Teriva i pustaki stropowe typu Teriva wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „CEBET”. Jednostka certyfikująca posiada akredytację AC 008 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

W 2012 roku nasza firma złożyła wniosek o ponowne certyfikowanie ZKP stropów teriva. Po audycie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, który odbył się w miesiącu czerwcu 2012 roku, otrzymaliśmy przedłużenie certyfikatu ZKP nr 1487-CPD-39/ZKP/11 na belki stropowe ważny tak długo dopóki ważna jest zharmonizowana specyfikacja techniczna PN-EN 15037-1:2011 oraz jeżeli warunki produkcji w zakładzie lub system zakładowej kontroli produkcji nie ulegną znacznym zmianom.

W 2013 roku przedłużyliśmy również certyfikat ZKP na pustaki stopowe nr 1487-CPD-38/ZKP/13 ważny tak długo dopóki ważna jest zharmonizowana specyfikacja techniczna PN-EN 15037-2:2009+A1:2011 (odpowiednik krajowy: PN-EN 15037-2+A1:2011) oraz jeżeli warunki produkcji w zakładzie lub system zakładowej kontroli produkcji nie ulegną znacznym zmianom.

W roku 2016 otrzymaliśmy zaktualizowane certyfikaty nr 1487-CPR-39/ZKP/112) na belki stropowe i nr 1487-CPR-38/ZKP/131) na pustaki stropowe.